Kihagyás

Társadalmi kampány

Az ügyfelek tájékoztatására a végrehajtói honlapon elérhetővé tesszük az elmúlt években megvalósult kommunikációs ismeretterjesztő kampány során televízióban sugárzott végrehajtási eljárást megismerő, együttműködést népszerűsítő reklámfilmeket.

A reklámfilmek a bírósági végrehajtás magyarországi gyakorlatát mutatják be, annak érdekében, hogy a végrehajtási eljárással kapcsolatba kerülő személyek az eljárást és az abban részt vevő személyeket és szervezeteket megismerhessék.

A kisfilmek az adós ügyfelek számára hasznos információkat nyújtanak a végrehajtás elkerüléséről, illetve végrehajtási eljárás eredményes megszüntetéséhez vezető segítségnyújtási pontok megjelölésével felhívja a figyelmet a végrehajtóval történő együttműködés lehetőségeire.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a honlapon közzétett reklámanyagok végleges felhasználói joga a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (MBVK) illeti meg időbeni, térbeli és felhasználási darabszám szerinti korlátozás nélkül.  Ennek keretében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar jogosult ezen anyagokat korlátlan ideig közzétenni és felhasználni. A reklámanyag bármilyen fentiekben engedélyezetteken túli felhasználása kizárólag a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Hivatali szervének előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Tájékoztató füzet:

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET – AMIT A VÉGREHAJTÁSRÓL TUDNI KELL


Tájékoztató videók:

Megszakítás