Kihagyás

Standard Publication List

Data description

Update

To be preserved as an archive

Content

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Official name, registered office, postal address, telephone and fax number, electronic mail address, website and customer service contact information of the bailiff

Immediately after the changes

The previous state must be deleted

Name: dr. Pataki Zoltán

Registered Office: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5. A.

Postal Address: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5. A.

Phone : +36-1-951-9454

Fax: -

Email: vh.0377@mbvk.hu

Contact details of the person responsible for responding to data requests: adatvedelem.vh.0377@mbvk.hu

Office gateway (Name;KRID): VH0377;262697715 - Addressable by ePaper

Website: https://vh.mbvk.hu/0377

Customer service: https://vh.mbvk.hu/0377

2. An information pamphlet on the duties and activities of the bailiffs  functions in English

Not relevant

3. Name and title of the executive employees of the MBVK and its departments, including contact information (telephone and fax number, electronic mail address)

Not relevant

4. Name of the head of customer relations, including contact information (telephone and fax number, electronic mail address) and customer service hours

Name: dr. Pataki Zoltán

Phone : +36-1-951-9454

Fax: -

Email: vh.0377@mbvk.hu

Customer Reception Information
Personal customer service:
Hétfő, Kedd 08:00-12:00
Szerda 08:00-10:00

Personal reception only for legal representative:
Szerda: 10:00-12:00

Telephone customer services:
Hétfőtől-Péntekig 08:00-12:00

Receipt of service of documents by the addressee:
Hétfőtől-Péntekig 08:00-16:30

5. In respect of collegiate bodies, number of members and composition, name, title and contact information of members

Not relevant

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és meghatározott adatai

Not relevant

7. Name, registered office and contact information (postal address, telephone and fax number, electronic mail address) of any economic operator in which the body with public service functions has a majority ownership share or participation, including scope of activities, name of representative, and the percentage of the share the body with public service functions controls

Not relevant

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Not relevant

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Not relevant

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Not relevant

11. Particulars specified in Point 1 of the superior or supervisory body of the bailiff, or the body empowered to hear appeal cases relating to its regulatory decisions, or failing this, of the body exercising legal supervision of the bailiff.

Immediately after the changes

By keeping the previous status in the archive for 1 year

Name: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (Hungarian Association of Judicial Officers)

Registered office: 1146 Budapest, Cházár A. utca 13.

Postal address: 1590 Budapest, Postafiók 247

Telephone: +36-1-273-1595

Fax number: +36-1-273-1596

Electronic mail address: MBVK short name, 349507779 KRID identification by Office gate  (hivatali kapu) (It can be addressed on ePaper)

Website: mbvk.hu

Customer service contact details:

in complaint cases: 1146 Budapest, Hermina út 63. fszt. 1.

in other cases: 1146 Budapest, Cházár A. utca 13.

in writing: 1590 Budapest, Postafiók 247.

electronically: by clicking here

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Unabridged version of the laws governing the responsibilities, competence and core activity of the bailiffs functions, legal act for the governance of bodies governed by public law, organizational and operational regulations or operating procedures, data protection and data security regulations

Immediately after the changes

By keeping the previous status in the archive for 1 year

Jogszabályok

Organizational and operational rules:

Complaint handling policy

Code of Ethics 

Data Protection and Data Security Policy

Data request policy

Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzat

Archive policies

2. An information pamphlet on the duties and activities of the bailiffs  functions in English

Immediately after the changes

By keeping the previous status in the archive for 1 year

Önálló bírósági végrehajtó feladatai, tevékenysége (HU)

Task and duties of the bailiff (ENG)

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Not relevant

4.  In connection with public administration, municipal government and other regulatory cases, name of the body having competence separately for each type of case and procedure, or the name and area of jurisdiction of the body actually proceeding where powers had been transferred, description of documents and other deeds required, procedural fees (administrative service fees), basic procedural rules, means (place and time) for the submission of documents for the opening of proceedings, office hours, administrative time limits (deadlines for processing and for appeals), guidelines, general information on handling cases and standard forms for downloading, access to electronic programs available for use, appointments, list of legislation for different types of cases, information on clients’ rights and obligations

Not relevant

5. Description and contents of public services provided by the body with public service functions or financed from budget, rules of access to public services, amount of fees charged for public services, any allowances from such fees

Immediately after the changes

By keeping the previous status in the archive for 1 year

 

6. Descriptive information on databases and registers maintained by the body with public service functions (name, format, purpose and legal basis of processing, duration of processing, data subjects involved, data sources, questionnaire, where applicable), particulars for the identification of records to be notified for the data protection register; type of data collected and processed by the body with public service functions within the framework of its principal activity, means of access, costs of making copies

Immediately after the changes

By keeping the previous status in the archive for 1 year

 

7. Title and subject of publications of the body with public service functions, means of access, price of the publication

Not relevant

8. In respect of collegiate bodies, decision-making process, means of participation by the general public (opinionate), procedural rules, place and time of settings of the collegiate body, publicity, decisions, minutes or summaries of meetings; information on voting in the collegiate body, if this is not restricted by law

Not relevant

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Not relevant

10. Public announcements and statements made by the bailiff

continuous

By keeping the previous status in the archive for 1 year

arveres.mbvk.hu

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Not relevant

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Not relevant

13. Public findings of examinations and inspections carried out in connection with the core activity of the body with public service functions

quarterly

The previous state must be deleted

Procedure for handling requests for information of public interest

Adatigénylések megválaszolásáért az önálló bírósági végrehajtó felelős, elérhetőség: ePapir.gov.hu

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Not relevant

15. Information pertaining to a given body from mandatory data disclosure relating to public information

quarterly

By keeping the previous status in the archive for 1 year

consultation of information

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Not relevant

17. Special and ad hoc publication lists pertaining to the body with public service functions

Not relevant

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Not relevant

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Not relevant

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Not relevant

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Not relevant

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Not relevant

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Not relevant

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Not relevant

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv rész

Not relevant

III. Gazdálkodási adatok

1. Annual (fiscal) budget of the bailiff, annual accounts under the Accounting Act or the annual budget report

Immediately after the changes

10 years after publication

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

2. Consolidated data on the staff of the body with public service functions, including personal benefits provided, and the remuneration, salary and regular benefits of executive officers and managers, in total, including their expense accounts, description and amounts of benefits provided to other employees

Not relevant

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Not relevant

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Not relevant

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye

Not relevant

6. Payments of more than five million forints made by the body with public service functions outside the scope its basic functions (such as payments made to support association, to trade organizations representing the interests of its workers, to organizations active in educational, cultural, social and sports activities and services provided to its employees, and to foundations to support their activities)

Not relevant

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Not relevant

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Not relevant

Skip to content